Artikler

Rammer for det gode samvær

Børn og unge har en stor og vigtig plads i kirken. Og vi skal værne om dem. Det gør vi bl.a. ved at sikre gode og trygge rammer omkring samvær og aktiviteter og ved at gøre alt, hvad vi kan, for at forebygge, at personlige grænser… [mere]

Seksuelle overgreb i kirkelige miljøer

Det er lige overrumplende hver gang, og man undres: ”Han er sådan en god forkynder.” ”Han har været en, der har fastholdt den sande åndelige linje.” ”Jeg har også gået til sjælesorg hos ham, han er så god at snakke med.” ”Jeg… [mere]

Grooming - Seksuelle krænkeres strategier

For at kunne forebygge seksuelle overgreb er det vigtigt at forstå, hvordan overgreb egentlig foregår. Derudover skal foreninger og organisationer, som har ansvar for børn, sammen med børnene udarbejde og tale om fælles… [mere]

Fællesskaber der lukker sig om sig selv

Fra tid til anden dukker der en historie op om en person, der har oplevet et overgreb. Det kan komme særligt bag på os, når det sker for et barn og i et fællesskab, som vi har forventninger til skal være præget af tillid og… [mere]

Mærket for livet

Maria er kommet i kirke sammen med sin familie gennem hele sin opvækst. Da hun var 12-13 år stiftede hun bekendtskab med en ny kirke, som kom til at give hende ar på sjælen for livstid. [mere]

Menigheden og krænkeren

Hvordan skal menigheden forholde sig til krænkeren, når der er sket overgreb? Skal menigheden altid rumme og tilgive krænkeren? Og hvordan beskytter man offeret fra krænkeren, hvis vedkommende er i menigheden? [mere]

Vær tålmodig og varsom

Agape har stillet traumebehandler Harald Nydal, Modum Bad, et par centrale spørgsmål i forbindelse med senfølger efter seksuelle krænkelser. [mere]

Kronik: Forebyg seksuelle overgreb i kirkelige miljøer

Kirker og kristne fællesskaber er ikke skærmet, når det handler om seksuelle overgreb. Det har vi desværre oplevet flere eksem-pler på. Men vi kan forebygge seksuelle overgreb ved at kende de processer, der ofte går forud for… [mere]

Krisehåndtering ved krænkelser eller alvorlige tillidsbrud i menigheden

Gode råd til, hvad der kan være godt at huske i den akutte og første fase i forbindelse med fx krænkelser eller alvorlige tillidsbrud internt i menigheden. [mere]

Håbstræet

Håbstræet er et farverigt træ – et symbol for vækst og muligheder, fremtid og håb. [mere]