Forebyg seksuelle overgreb i kirkelige miljøer

Agape ønsker at hjælpe kirker og kristne fællesskaber med at forebygge seksuelle overgreb.

Derfor afholdt vi blandt andet en konference i januar 2020, hvor vi samlede en række forskellige kirker og fællesskaber. Her fik deltagerne både viden om og konkrete redskaber til den forebyggende indsats. 

Denne hjemmeside er også en del af vores indsats, og her finder du blandt andet en række artikler og konkrete guides både til den forebyggende indsats og til den situation, hvor der er mistanke eller viden om et konkret overgreb.

Vi håber, at vores forskellige initiativer kan være med til at sætte skub i den forebyggende indsats.

Artikler

Håbstræet

Håbstræet er et farverigt træ – et symbol for vækst og muligheder, fremtid og håb. [mere]