Forebyg seksuelle overgreb i kirkelige miljøer

Agape ønsker at hjælpe kirker og kristne fællesskaber med at forebygge seksuelle overgreb.

Derfor afholdt vi blandt andet en konference i januar 2020, hvor vi samlede en række forskellige kirker og fællesskaber. Her fik deltagerne både viden om og konkrete redskaber til den forebyggende indsats. 

Denne hjemmeside er også en del af vores indsats, og her finder du blandt andet en række artikler og konkrete guides både til den forebyggende indsats og til den situation, hvor der er mistanke eller viden om et konkret overgreb.

Vi håber, at vores forskellige initiativer kan være med til at sætte skub i den forebyggende indsats.

Artikler

Vær tålmodig og varsom

Agape har stillet traumebehandler Harald Nydal, Modum Bad, et par centrale spørgsmål i forbindelse med senfølger efter seksuelle krænkelser. [mere]

Kronik: Forebyg seksuelle overgreb i kirkelige miljøer

Kirker og kristne fællesskaber er ikke skærmet, når det handler om seksuelle overgreb. Det har vi desværre oplevet flere eksem-pler på. Men vi kan forebygge seksuelle overgreb ved at kende de processer, der ofte går forud for… [mere]

Krisehåndtering ved krænkelser eller alvorlige tillidsbrud i menigheden

Gode råd til, hvad der kan være godt at huske i den akutte og første fase i forbindelse med fx krænkelser eller alvorlige tillidsbrud internt i menigheden. [mere]