Forebyg seksuelle overgreb i kirkelige miljøer

Agape ønsker at hjælpe kirker og kristne fællesskaber med at forebygge seksuelle overgreb.

Derfor afholdt vi blandt andet en konference i januar 2020, hvor vi samlede en række forskellige kirker og fællesskaber. Her fik deltagerne både viden om og konkrete redskaber til den forebyggende indsats. 

Denne hjemmeside er også en del af vores indsats, og her finder du blandt andet en række artikler og konkrete guides både til den forebyggende indsats og til den situation, hvor der er mistanke eller viden om et konkret overgreb.

Vi håber, at vores forskellige initiativer kan være med til at sætte skub i den forebyggende indsats.

Artikler

Fællesskaber der lukker sig om sig selv

Fra tid til anden dukker der en historie op om en person, der har oplevet et overgreb. Det kan komme særligt bag på os, når det sker for et barn og i et fællesskab, som vi har forventninger til skal være præget af tillid og… [mere]

Mærket for livet

Maria er kommet i kirke sammen med sin familie gennem hele sin opvækst. Da hun var 12-13 år stiftede hun bekendtskab med en ny kirke, som kom til at give hende ar på sjælen for livstid. [mere]

Menigheden og krænkeren

Hvordan skal menigheden forholde sig til krænkeren, når der er sket overgreb? Skal menigheden altid rumme og tilgive krænkeren? Og hvordan beskytter man offeret fra krænkeren, hvis vedkommende er i menigheden? [mere]