Forebyg seksuelle overgreb i kirkelige miljøer

Agape ønsker at hjælpe kirker og kristne fællesskaber med at forebygge seksuelle overgreb.

Derfor har vi blandt andet taget initiativ til en konference, hvor vi samler en lang række forskellige kirker og fællesskaber. Det gør vi dels for at videregive den viden, vi har på området, og dels for at sætte alle disse fællesskaber i kontakt med hinanden, så vi forpligter os over for hinanden.

På denne hjemmeside finder du informationer om konferencen, og vi deler vores viden om emnet gennem en række artikler.

Vi vil senere opdatere siden med yderligere informationer og viden på baggrund af konferencens oplæg. 

Artikler

Rammer for det gode samvær

Børn og unge har en stor og vigtig plads i kirken. Og vi skal værne om dem. Det gør vi bl.a. ved at sikre gode og trygge rammer omkring samvær og aktiviteter og ved at gøre alt, hvad vi kan, for at forebygge, at personlige grænser… [mere]

Seksuelle overgreb i kirkelige miljøer

Det er lige overrumplende hver gang, og man undres: ”Han er sådan en god forkynder.” ”Han har været en, der har fastholdt den sande åndelige linje.” ”Jeg har også gået til sjælesorg hos ham, han er så god at snakke med.” ”Jeg… [mere]

Grooming - Seksuelle krænkeres strategier

For at kunne forebygge seksuelle overgreb er det vigtigt at forstå, hvordan overgreb egentlig foregår. Derudover skal foreninger og organisationer, som har ansvar for børn, sammen med børnene udarbejde og tale om fælles… [mere]