Forebyg seksuelle overgreb i kirkelige miljøer

Agape ønsker at hjælpe kirker og kristne fællesskaber med at forebygge seksuelle overgreb.

Derfor afholdt vi blandt andet en konference i januar 2020, hvor vi samlede en række forskellige kirker og fællesskaber. Her fik deltagerne både viden om og konkrete redskaber til den forebyggende indsats. 

Denne hjemmeside er også en del af vores indsats, og her finder du blandt andet en række artikler og konkrete guides både til den forebyggende indsats og til den situation, hvor der er mistanke eller viden om et konkret overgreb.

Vi håber, at vores forskellige initiativer kan være med til at sætte skub i den forebyggende indsats.

Artikler

Rammer for det gode samvær

Børn og unge har en stor og vigtig plads i kirken. Og vi skal værne om dem. Det gør vi bl.a. ved at sikre gode og trygge rammer omkring samvær og aktiviteter og ved at gøre alt, hvad vi kan, for at forebygge, at personlige grænser… [mere]

Seksuelle overgreb i kirkelige miljøer

Det er lige overrumplende hver gang, og man undres: ”Han er sådan en god forkynder.” ”Han har været en, der har fastholdt den sande åndelige linje.” ”Jeg har også gået til sjælesorg hos ham, han er så god at snakke med.” ”Jeg… [mere]

Grooming - Seksuelle krænkeres strategier

For at kunne forebygge seksuelle overgreb er det vigtigt at forstå, hvordan overgreb egentlig foregår. Derudover skal foreninger og organisationer, som har ansvar for børn, sammen med børnene udarbejde og tale om fælles… [mere]